SKLENÁRSTVO

HAVARIJNÉ STAVY-NONSTOP!

Touch Glass s.r.o. sklenárstvo v Trenčíne - zasklievanie - sklo - drevené okná - izolačné sklá

volajte: 0911 560 826

Touch Glass s.r.o. - SLUŽBY - zatepľovanie okien

Zateplenie okien

Zatepľovanie okien je z hľadiska tepelnej úspory a finančných nákladov veľmi zaujímavé pre väčšinu vlastníkov bytov a nehnuteľností. Dnes už nemôžeme len čakať a spoliehať sa na to, že sa zníži cena za teplo. Preto je vhodné premyslieť investície do zateplenia okien, ktorými uniká najviac tepla z objektu. Či už sú to rodinné domy, bytové jednotky či priemyselné objekty, všade je treba myslieť na úsporu. Zatepľovanie súčasných okien a dverí izolačnými dvojsklami do drevených líšt je metóda veľmi účinná a efektívna. Následná tepelná úspora je preukázateľná a návratnosť investície je reálna v krátkej dobe. Vzhľad okna je možné zmeniť i okrasnými mriežkami, alebo vzorovými sklami. tiež riešenie.

Vhodným výberom skla predovšetkým získate :

- zníženie nákladov na vykurovanie
- obmedzenie rosenia
- odstránenie nepríjemných studených zón v blízkosti okien
- v lete zamedzenie nadmernému ohrievaniu miestností
- výrazné zníženie hluku v miestnostiach

Touch Glass s.r.o. sklenarstvo - zatepľovanie okien - plastové okná