SKLENÁRSTVO

HAVARIJNÉ STAVY-NONSTOP!

Touch Glass s.r.o. sklenárstvo v Trenčíne - zasklievanie - sklo - drevené okná - izolačné sklá

volajte: 0911 560 826

PRODUKTY - SKLÁ - izolačné sklá, heat mirror, špeciálne

Tabuľové sklo

- číre
- vzorové sklá
- farebné (lacobel)
- zrkadlá
- bezpečnostné sklá (špeciálne sklá, napríklad Profilit, vhodné pre zasklievanie hál, schodísk, kotolní a podobných priestorov)

izolačné sklá - izolacne skla - plastové okná

Izolačné sklá

   

IZOLAČNÉ DVOJSKLO - TROJSKLO

izolacne sklo - izolacne sklaIzolačné dvojsklo-trojsklo je konštrukčne vytvorené z dvoch alebo troch tabúľ skla v hrúbkach odpovedajúcich funkčným a mechanickým nárokom na zasklenie. Ich vzájomná dištančná vzdialenosť je vymedzená dutým dištančným rámom plneným vysušujúcim prostriedkom. Obvodové spojenie tabúľ skiel a dištančných rámov je prevedené trvale plastickým tmelom. Vonkajší obvod tabulí skiel a dištančných rámov je vyplnený pružným vulkanickým tmelom. Konštrukcia skla tak vytvára hermeticky uzavretú dutinu medzi tabuľami skla.
Pokrok s mnohými výhodami:

- citeľný rozdiel nákladov na kúrenie
- v blízkosti okna nie je chladná oblasť
- zníženie kondenzácie na vútornej strane tabule
- zníženie emisií CO2
- nezmenená priepustnosť svetla a slnečného svitu cez sklo
- možnosť kombinácie s ďalšími funkciami (protihluková izolácia, bezpečnosť, protislnečná ochrana, výtvarné riešenia, neprihladnosť)

izolačné sklá - plastové okná - plastove okna

Sklá HEAT - MIRROR

   HEAT MIRROR (tepelné zrkadlo) je fólia pokrytá nízkoemisnou vrstvou, ktorá je napnutá vo vnútri izolačného dvojitého skla. Výsledkom je trojvrstvový systém s dvoma nezávislými komorami. Fólia je priehľadná pre viditeľné svetlo, ale odráža tepelné a ultrafialové žiarenie. Heat Mirror odráža tepelné žiarenie späť k zdroju, to znamená, von v lete, keď nechcete, aby teplo prenikalo do interiéru, a dnu v zime, keď chcete, aby teplo zostalo vnútri. Izolačné dvojité sklo skladby plnené kryptónom, s fóliou Heat Mirror dosahuje o 100%. lepšiu hodnotu súčiniteľa prestupu tepla.

Vlastnosti skiel s fóliou HAET MIRROR:

- priepustnosť v oblasti viditeľného svetla
- priepustnosť v ultrafialovej oblasti
- priepustnosť v infračervenej oblasti
- povrchové teploty
- index zvukovej nepriezvučnosti

izolacne sklo - izolacne skla - izolačné sklá - plastové okná

Touch Glass s.r.o. sklenarstvo - plastové okná - plastove okna - zasklievanie - ornamentné sklo