SKLENÁRSTVO

HAVARIJNÉ STAVY-NONSTOP!

Touch Glass s.r.o. sklenárstvo v Trenčíne - zasklievanie - sklo - drevené okná - izolačné sklá

volajte: 0911 560 826

Touch Glass s.r.o. - PRODUKTY - o skle

Produkty - o skle

Sklo je homogénny amorfný, tuhý,krehký, väčšinou priehľadný materiál s hladkým povrchom.

Vyrába sa z tzv.skloviny roztavenej v sklárskej peci. Materiál sa rýchlo schladí a preto nemá dosť času na vytvorenie kryštálovej mriežky.Výsledná tuhá látka je amorfná (beztvará).

Čisté sklo je transparentný(priehľadný), relatívne pevný materiál, odolný proti opotrebovaniu, v podstate inertný a biologicky neaktívny. Môže byť formovaný do rôznych tvarov. Je však veľmi krehké a rozbíja sa na ostré črepy.

Sklo sa dá aj tepelne upravovať (kaliť).

Touch Glass s.r.o. sklenarstvo - plastove dvere - sklo - sklenárstvo